Puzzle Housing

Kategorie

Nezařazené

Autor podnětu

Správce

Vloženo

17. 11. 2013

Ročník

2013-2014

Městský obvod

Nezařazené
1 bod
FA ČVUT
Ateliér Kolařík
 

Prostorové souvislosti 

Doposud neukončená stavební linka plzeňského nábřeží řeky Radbuzy vybízí k uskutečnění posledního kroku. Potenciál místa volá po svém naplnění. Jeho poloha na dosah historického jádra města si žádá důsledné využití prostoru. Urbanistický kontext hmotové velkorysých objektu lemujících nábřeží navádí k obdobnému uchopení hmoty. Zrodí se dům-město. Dům, který se nebojí být velký. Zřetelná hmota kvádru definující nábřeží. Deska, do níž se perforací schematicky promítá morfologie stávajících hmot. Prostorová stavebnice bytu. Puzzle housing.
 

Koncept 

Puzzle housing je další z interpretací domu-města. Dalším „user-and-society-friendly“ strojem na městské bydlení. Bydlení, jež má zahustit prostor širšího centra města, bydlení doplněného o další funkce. Puzzle housing má být prostorovou stavebnicí, mixem typologií a skrze své uspořádání i sociálním projektem. Jeho cílem je jednak typologická rozmanitost (v konečné jednotě celkové hmoty), jednak sociální pestrost při zachování potřebné soudržnosti. Jeho náplní není „jen“ bydlení. Platí pro něj: bydlení je obývání je žití. 
 
Charakteristickým obyvatelem domu je home-worker. Člověk, který v domě bydlí, pracuje, žije. Těžiště typu je proto v „mezitypech“ spojujících bydlení a práci. Výchozí jednotkou všech typu je „univerzální kontejner“ 3,6 x 13,5 m, který je dále sčítán, násoben, dělen a kombinován – v celek. Pro jejich vzájemné uspořádání i vnitrní dispozice je rozhodující řeka – k ní je orientováno bydlení. Práce se přivrací ke dvoru. 
 
Stavebnici bydlení doplňují objemy galerie/kavárny, fitness a dětského denního centra, přirazené k otvorům perforované hmoty. Ty představují ohniska (polo)veřejného života – místa setkávání. 
 

Provoz a dispozice 

Objem domu je rozdělen na pět dilatačních celků. Plochy osmi nadzemních podlaží a tří podzemních polopater obsluhuje sedm vertikálních komunikačních jader – vždy s dvojicí výtahu a schodištěm. V 1.NP, které disponuje zvýšenou světlou výškou, jsou umístěny pronajímatelné plochy (obchody a dílny/workshopy), společné a obslužné prostory bydlení a dvě technické místnosti (včetně předávací stanice). V 2-8NP jsou byty doplněné ve 2NP dětským denním centrem, v 5-6NP převýšeným prostorem galerie a v 7-8NP fitcentrem. 
 
Na 122 (nejen) bytových jednotek připadá 22 typu – s několika různými úrovněmi, hloubkami i šířkami, orientacemi, vnějšími prostory, různými přístupy i různými velikostmi. Jednotlivé typy se pohybují se na stupnici bydlení-práce, jedinec-rodina, mládí-stáří. Navzájem jsou uspořádány do horizontálních i vertikálních mikro- a minispolečenství, aby individuální (zcela) nezvítězilo nad společným. 
 
Přístup do jednotlivých bytů je zajištěn z jader, chodeb, vnějších i vnitřních pavlačí. Většina z nich je příčně provětraná a osluněná z obou stran, každá – sloužící alespoň částečně k bydlení – je (s výjimkou jediné studentské jednotky) orientována k řece. V rámci jednotlivých bytu se obytné místnosti nacházejí u obou fasád, střed dispozice je věnován komunikaci, hygienickému zázemí a úložným prostorům. Požadavky všech funkcí domu na parkování splňuje podzemní parkoviště s kapacitou 166 stání, z nichž 8 je vyhrazeno pro invalidy. 
 

Konstrukce a materiály 

Konstrukce budovy je řešena jako kombinace železobetonového příčného stěnového systému a skeletu s modulem 3,6 (resp. 7,2m). Železobetonový je i masivní rám, jenž vynáší objem galerie (zvažován byl i ocelový prostorový rám, pro vodorovnou nosnou konstrukci i ŽB předpjaté panely). Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy jako ŽB sendvič s vloženou tepelnou izolací. Fasádní výplně otvoru v nosné konstrukci jsou řešeny jako bezrámové zasklení s lokálně vloženými rámy otvíravých/posuvných částí. Jednotlivé typy jednotek jsou odlišeny počtem, uspořádáním, materiálem a barvou rámu i barevnou teplotou skla. Obe hlavní fasády jsou nicméně sjednoceny a přistíněny předsazenými vertikálními lamelami z eloxovaného hliníku. Střecha je řešena jako provětrávaná dvouplášťová s menší částí pochozí a vetší ozeleněnou.

Návrh autora podnětu


Přiložené soubory
Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+