Ohlédnutí za výstavou studentských projektů Virtuální Plzeň I

# Příspěvek bez tagů

Vloženo11. 12. 2013

Text Správce systému

V Plzni proběhla výstava nerealizovaných studentských projektů Virtuální Plzeň I. Během necelých 3 týdnů výstavu shlédlo přes 500 návštěvníků včetně studentů plzeňských škol. Na výstavě byly k vidění propracované diplomní projekty i smělé koncepční vize.

Návštěvníka tak mohl inspirovat např. návrh na přestavbu okolí hlavního nádraží, který představil celkovou změnu dopravního řešení. Vyřešil i umístění několikanásobně větší obchodní plochy, než byla plánována v okolních obchodních centrech, do přilehlých pasáží a průchodů. Další inspirací byla řešení areálů papírny a depa Cukrovarská, nová knihovna v centru města, kostel na Lochotíně.. – celkem 39 projektů. Během trvání výstavy mohli návštěvníci shlédnout film Ztracené řeky, poslechnout si přednášku Petra Kratochvíla o veřejném prostoru, zúčastnit se dětského programu nebo se nechat provést po výstavě samotnými autory projektů.

————————————————————————————————-

19 11 / 19.30

Vernisáž výstavy

Fotografie ke stažení

————————————————————————————————-

26 11 / 19.30
Ztracené řeky

Kanadský dokumentární film (v rámci cyklu Řeka ve městě) Odvážní průzkumníci se snaží přijít na kloub, kam se poděli potoky a říčky světových metropolí.

Fotografie ke stažení

————————————————————————————————-

28 11 / 19.30
Architektura a veřejný prostor

Jedním z vrcholů doprovodného programu výstavy Virtuální Plzeň I byla přednáška Architektura a veřejný prostor historika a teoretika architektury doc. Petra Kratochvíla. Uskutečnila se ve čvrtek 28. listopadu 2013 v kulturním centru Pap-rna za účasti přibližně čtyř desítek návštěvníků. Svoje vystoupení, obohacené o množství záběrů z vlastních cest po Evropě i Spojených státech, Petr Kratochvíl věnoval především roli veřejného prostoru v dnešním městském životě a novým přístupům k řešení veřejného prostoru v zahraničí i u nás.

Přednášku uvedl historickým exkursem, v němž představil genezi veřejného prostoru v evropské kultuře. Upozornil na to, co pro města 20. století a veřejný prostor znamenaly snahy modernistů v čele s Le Corbusierem opustit tradiční strukturu města ve prospěch rozvolněné solitérní či deskové zástavby. Poukázal také na neblahý vliv poválečné suburbanizace a preference automobilové dopravy ve městech. Naopak vyzdvihl Kodaň druhé poloviny 20. století jako metropoli cílevědomě posilující cyklistickou dopravu.

Následně se věnoval tématu omezené veřejnosti prostoru v nákupních centrech a zdůraznění rozdílu mezi tímto prostorem a prostorem tradičního města, které je dějištěm nepřeberného množství sociálních interakcí a které dává člověku možnost potkat se s růzností (dějů, lidí apod.) či do veřejného prostoru aktivně vstupovat. Pak už se Petr Kratochvíl věnoval příkladům následováníhodných řešení veřejného prostoru, jež poznal na svých cestách – ať už to byla proměna High Line v New Yorku z opuštěné nadzemky na „visutý“ městský park, radikální omezení dopravy na Times Square tamtéž nebo odstranění automobilové estakády na nábřeží Embarcadero v San Francisku.

Autor přidal také příklady z Evropy (z Grazu, Paříže, Osla, Kodaně a Hamburku) i z tuzemského prostředí – vyzdvihl například řešení pěší zóny v centru Chebu, revitalizaci bastionu u Božích muk v Praze, realizaci stezek v Jelením příkopě a průchodu valem Prašného mostu, podobu nábřeží a mostu v Litomyšli a nedávnou realizaci mostu v Přerově. V závěru své přednášky pak poukázal na možnosti architektonických i uměleckých intervencí do veřejného prostoru, stejně jako na přínos kulturních a společenských aktivit pro oživení veřejného prostoru v současných městech.

Na místě bylo rovněž možné zakoupit publikaci Architektura a veřejný prostor, kterou Petr Kratochvíl editorsky připravil. Antologie textů předních architektů, urbanistů, sociologů města i právníků (například M. Crawforda, K. Sella, O. Bohigase, M. de Solà-Moralese, J. Pallasmaa, V. Acconciho, A. Geuzeho či J. Gehla) představuje mnohost pohledů na veřejný prostor coby fyzickou urbánní formu i jako scénu veřejného života. Většina autorů se v textech zabývá hledáním smyslu, nových funkcí i podob veřejného prostoru v současném městě. Nechybí ani poukázání na pozitivní příklady obnoveného zájmu a péče o veřejný prostor. Antologii otvírá původní studie editora.

Text: Petr Klíma
Fotografie ke stažení

————————————————————————————————-

01 12 / 14.00
Klíč k Mini-Plzni 2015

Výtvarná dílna pro děti od 6 let. Děti si postaví kousek svého města.

Fotografie ke stažení

————————————————————————————————-

08 12 / 19.30
Dernisáž výstavy

Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorů projektů, slavnostní ukončení výstavy s koncertem.

Fotografie ke stažení

————————————————————————————————-

Editor: Marek Sivák