O projektu

Projekt Virtuální Plzeň

Chcete vědět, v jakém městě byste mohli žít podle představ architektů a umělců? Zajímá Vás, jak proměnit palčivá místa v Plzni? Projekt Virtuální Plzeň přinese odpovědi na tyto otázky. V několika etapách projektu se budete moci seznámit s existujícími studentskými i profesionálními vizemi pro Plzeň, ať už se budou týkat úprav veřejného prostoru, urbanismu nebo významných budov. V roce 2015 se výstavou stane dokonce samotné město – deset míst bude proměněno pomocí scénografických zásahů, videomapingu a uměleckých, architektonických i komunitních intervencí. Smyslem projektu je upoutat k těmto místům pozornost a vyvolat širokou debatu o vhodné podobě jejich zkvalitnění.

Výstava Virtuální Plzeň I – studentské návrhy

Vstupem na výstavu Virtuální Plzeň se ocitáte v paralelním prostoru města, které znáte. Toto město (zatím) fyzicky neexistuje – je vysněné desítkami architektů, urbanistů, vizionářů. Je to jejich nabídka vám, občanům Plzně, která přináší možnost podívat se na Plzeň novýma očima. Některé návrhy se vám mohou líbit, některé nemusí. Některé přináší vysokou architektonickou a urbanistickou hodnotu, jiné zajímavé otázky. Prostor Virtuální Plzně je prostorem diskuse – architekti diskutují s vámi, vy jim můžete odpovídat. Ukazují vám, kde se ve městě skrývají netušené možnosti, i jak lze stejné místo pojednat konvenčně nebo futuristicky. Pokud chcete vyjádřit svůj názor na jakýkoliv projekt, stačí vyplnit lístek a vhodit ho zde do schránky. Stejně tak můžete hlasovat pro vaše nejoblíbenější návrhy. Pokud sami máte nápad na zlepšení místa v Plzni, vyplňte prosím formulář programu Pěstuj prostor připravený speciálně pro tuto výstavu.

Prostředí, v němž žijeme, naši kvalitu života ovlivňuje zcela zásadně − má vliv na naše zdraví i každodenní náladu. Zájem o toto prostředí znamená zájem o podobu vlastního života. Dnešní městský člověk však může mít poněkud odosobnělý pocit, že se jeho město tvoří mimo něj, že je vytváří politik, úředník, architekt, developer. Opak je pravdou: architekturu, na rozdíl od umění, nelze vytvářet samostatně. Rozvoj města je neustálý, nikdy nekončící proces a zapojení veřejnosti do tvorby města je podmínkou dosažení optimálního/kvalitního výsledku. Má-li se občan stát spolutvůrcem města, měl by se seznámit s procesem, který tomu předchází. Projekt Virtuální Plzeň k tomu dává jedinečnou příležitost.

Záměrem výstavy Virtuální Plzeň I je představit výběr z nerealizovaných projektů studentů všech škol architektury v ČR, které se vztahují k městu Plzni. V rámci tohoto, v České republice ojedinělého, projektu se podařilo dohledat více než 70 studentských projektů, vytvořených v posledním desetiletí. Většina z nich bude vystavena. Výstavu jsme koncipovali jako procházku po pomyslné mapě „virtuální Plzně“, na které jsou představeny návrhy ve vzájemných prostorových i časových souvislostech. Mnoho z nich vzniklo bez vědomí existence či budoucího vzniku druhých návrhů, a tak je tato výstava unikátní příležitostí pozorovat, jak se různé myšlenky různých autorů společně propojují nebo spolu naopak zápasí.

Některé vystavované projekty se týkají obyčejných míst v centru i na okraji Plzně. Jiné naopak řeší lokality, která jsou již řadu let předmětem veřejné diskuse. Výstava nabízí jak návrhy proměn veřejných prostorů (např. úprav okolí plzeňského nádraží), tak studie nových významných budov (kulturního domu, koncertní síně nebo nového sídla Západočeské galerie), vše z pera nastupující generace architektů.

Tato výstava je zároveň první etapou stejnojmenného projektu, jehož ambicí je shromáždit co nejširší audit architektonického přemýšlení o Plzni za poslední dvě dekády. Projekt bude pokračovat výstavou Virtuální Plzeň II, která kromě studentských představí i profesionální návrhy – např. z architektonických soutěží. Nejdůležitějšími výstupy projektu jsou jeho další fáze nazvané Město jako výstava a Městské zásahy pro Plzeň. Město jako výstava nabídne sérii participativních, uměleckých a scénografických intervencí realizovaných přímo na nejdiskutovanějších místech Plzně. Městské zásahy, nástroj z dílny slovenských architektů Matúše Valla a Olivera Sadovského, budou výzvou pro místní architekty. Zároveň přivedou do Plzně mnoho odborníků z okolních měst i států, aby jednoduchými návrhy pomohli řešit složité problémy města. Jako podklad jim budou sloužit právě i podněty od vás – občanů Plzně.

Děkujeme za spolupráci na přípravě výstavy:

FA ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, VŠUP v Praze, FSt ČVUT v Praze,  FA VUT v Brně,  AVU v Praze.

Produkce a kurátorování výstavy:
Karina Kubišová

Celková koncepce projektu:
M Arch Marek Sivák

Garance projektu:
PhDr. Alexandra Brabcová

Přípravný tým:
Mgr. Jana Holatová, Mgr. Ing. arch. Petr Klíma

Grafické zpracování, návrh instalace, vizual výstavy:
MgA. Rudolf Matějček, BcA. Lenka Hotmarová, BcA. Tomáš Šrámek, www.sklenik.info

Google+