Západočeská galerie Plzeň

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Správce

Vloženo

01. 01. 2011

Ročník

2012-2013

Městský obvod

Nezařazené
0 bodů

FA ČVUT
Ateliér Máslo

ZADÁNÍ
 

Projekt zpracovává novou budovu pro Západočeskou galerii v Plzni. Poměrně obsáhlé zadání investora stanovilo požadavek na zřízení prostor stálé expozice pro sbírky 19. a 20. století, prostory dočasné expozice současného umění, dále knihovnu, auditorium, edukační prostory, depozitář a restaurátorské dílny. Limitem pro návrh se stala podmínka orgánů památkové péče na zachování základů kostela ze 14. století, které se nachází na severovýchodní části parcely. 
 

PROBLÉM 
 

Pozemek pro stavbu se nachází za hranicí historického jádra Plzně, v těsné blízkosti městského zeleného pásu. V současné době funguje jako parkoviště. Oblast, nazývána místními obyvateli U Zvonu, trpí urbanistickou roztříštěností a nedotaženou koncepcí. Západní část pozemku se sice otevírá do citlivě rekultivovaného zeleného pásu, východní část ale navazuje na nesourodou zástavbu starých nízkých činžovních domů a na necitlivě navržený parter blízké výškové budovy. 
 

CÍL 
 

Protože lokalita propojuje historické jádro s nábřežím a dále s rušnými městskými čtvrtěmi Slovany a Doubravka, stalo se hlavním cílem návrhu vytvoření pevného bodu ve městě – nového centra v centru města, které posílí urbanisticky oslabenou lokalitu – bod, který bude „přestupním můstkem“ mezi jádrem a nábřežím – místo, kde se budou setkávat různé druhy umění, různé typy lidí – budovu, která bude své okolí informovat o vnitřním programu a přiláká návštěvníky, kteří by jinak lokalitou prošli bez povšimnutí. Právě snaha o prezentaci informací se stala ústředním motivem návrhu. 
 

NÁVRH
 

Jako prostředník toku informací funguje multimediální fasáda, na kterou je promítán program galerie – aktuální výstavy i stálé sbírky. Zvolená obálka domu umožní, aby stavba komunikovala se svým okolím, proměňovala se podle potřeby a vnášela ruch do dění kolem sebe. Jako protiváha poměrně radikální myšlenky stojí jednoduchý tvar budovy s pětiúhelníkovým půdorysem – se „špicí“, jejíž jedna strana se otevírá do zelenému pásu, druhá do prostor poblíž nábřeží. 
 
Myšlenku interiéru lze charakterizovat jako dům v domě – Galerie je vlastně „zastřešení“ dalších objektů, které sice charakterizuje přesný tvar, ale jejich funkce se prolínají přes otevřené atrium. Stálá expozice v části třetího a čtvrtého nadzemního podlaží je jasně definována, nicméně okna ve stěnách umožňují kontakt s dalšími částmi galerie. Dočasná expozice je uzavřena jen v úrovni druhého podlaží, od třetího se plně otevírá do prostoru atria a slouží jako jakási terasa, jejímž smyslem je především možnost variabilního umístění exponátů. Stěny jednotlivých „domů v domě“ pak slouží jako další výstavní prostor, takže hranice mezi stálou a dočasnou expozicí se rozplývá.

Návrh autora podnětu

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+