Nízkopodlažní intenzivní bytová zástavba

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Správce

Vloženo

01. 01. 2008

Ročník

2012-2013

Městský obvod

Nezařazené
1 bod

FUA TUL
Ateliér Scuhomel

Téma práce


Plzeň je typickým českým městem, které se potýká s problémem desurbanizace okrajových částí a vzniku sídelní kaše.  Ve svém návrhu jsem se snažila reagovat na tuto situaci a na konkrétním příkladu nabídnout variantu řešení, která spojuje kvality bydlení v centru města a v rodinném domě. Řešené území se nachází v části Plzně Doudlevce u řeky Radbuzy. Místo je pro bydlení velmi atraktivní, je v blízkosti centra, a přesto v klidné zóně u řeky.  
 

Urbanistické řešení


Návrh respektuje původní urbanistické schéma z 19. století. Ve svém řešení jsem území rozdělila na tři části: dva obytné bloky a park u řeky. Mezi dvěma bloky navrhuji pěší ulici, která je pokračováním Benešovy ulice a míří dále do parku. V pěší ulici jsou soustředěny obchody a další služby. Dopravní obslužnost obou obytných částí je zajištěna z postranních ulic.  Ve svém řešení jsem se dále zaměřila na jižní blok.
 

Koncept


Cílem řešení bylo spojit výhody bydlení v centru města a v rodinném domě. Při návrhu obytné struktury jsem si stanovila základní požadavky: hustota přibližně 250 obyvatel/ha, prostor městského typu, hierarchie a diferenciace prostorů na veřejné, poloveřejné a soukromé, orientace bytů na západ, východ a jih, soukromá zahrada pro byty v přízemí, dostatečná terasa pro byty ve vyšších patrech. Vyšla jsem z klasického městského bloku, který se nachází i v okolí.  Blok jsem dále členila, abych docílila jak soukromých zahrad, tak poloveřejných prostorů, z kterých mohou být domy přístupné. Výsledné schéma jsem uplatnila při urbanistickém řešení jižního bloku. V rámci řešeného bloku jsem navrhla pět poloveřejných prostorů s různým charakterem a funkcí. 
 

Obytná struktura


Obytná struktura je navržena v pravidelném rastru, jehož základem je čtverec 5 x 5 m. Čtvercová forma je výhodná pro různou orientaci bytů (západ, východ, jih). Jsou zde uplatněny dva typy modulu, 5 x 5 a 7,5 x 7,5 m v místech, kde jsou pod obytnou strukturou umístěny garáže. Zástavba je čtyřpodlažní, základní uspořádání bytů předpokládá větší byt v přízemí se zahradou orientovanou do soukromé zóny, v prvním patře menší byty s terasami orientovanými do poloveřejného prostoru, v druhém a třetím patře jsou mezonety. Struktura je variabilní a umožňuje řadu dalších variant i propojování menších bytů navzájem. V každém patře jsou navrženy dva byty na jedno schodiště, přičemž šířka bytu je nejčastěji přes dva moduly.

Návrh autora podnětu

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+