Kulturní dům

Kategorie

Mám nápad

Autor podnětu

Správce

Vloženo

01. 01. 2012

Ročník

2012-2013

Městský obvod

Nezařazené
2 body

FA ČVUT
Atelier Rothbauer

Původní kulturní dům v Plzni na rohu Denisova nábřeží a Americké třídy byl v roce 2012 zdemolován. Podle platného územního rozhodnutí by na jeho místě mělo vzniknout nové obchodní centrum. 
 
Návrh nového kulturního domu vychází ze širších urbanistických souvislostí lokality, která se nachází u řeky Radbuzy, v těsné blízkosti historického centra města. Přesto nebyla tato oblast nikdy významně využívaná pěšími. Systém pasáží pod původním kulturním domem nebyl novým provozovatelem řádně udržován, a proto se z celého okolí kulturního domu stal jakýsi ostrov uzavřený uprostřed města. Urbanistický koncept zohledňuje především napojení na zelený pás městských sadů a optické směrování na hlavní vlakové nádraží, vedle kterého bude v příštích letech podle plánů města přestěhováno nádraží autobusové. Podél optické spojnice nádraží a zeleného pásu je navržena nová třída, na kterou navazuje síť dalších ulic podporující návaznost lokality mimo jiné s Pařížskou ulicí a lokalitou U Zvonu, kde by měla v příštích letech vzniknout budova městské galerie v rámci programu Plzeň – město kultury 2015. 
 
Zatímco původní kulturní dům se nacházel na nábřeží, návrh počítá s využitím nábřeží pro budovy se smíšenou obchodní a administrativní funkci a bydlením. 
 
Koncept kulturního domu vychází z myšlenky přizpůsobení se veřejnému prostoru. Pětiúhelníkový tvar domu je vytyčen nově navrženými hlavními komunikacemi, jihozápadní a východní stranou se otevírá na náměstí, do kterých míří prosklená foyer. Transparentnost fasád v těchto místech je ztělesněním komunikace mezi exteriérem a interiérem, prvkem, který má lákat k navštívení kulturního domu. Protiklad jsou pevné zdi lemující ulice, do kterých je umístěno technické a sociální zázemí. Hlavní společenský sál se nachází ve druhém nadzemním podlaží, ve třetím a čtvrtém podlaží jsou jeho balkony. Vedle hlavního je dvoupatrový sál malý, ve čtvrtém a pátém nadzemním podlaží jsou nad ním umístěny menší konferenční sály. 

Návrh autora podnětu

 

Registrovat se

Přidat komentář k podnětu

KomentářGoogle+